Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išdavimas

Išduodame pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už iš Jūsų įmonės priimtus perdirbimui pakuočių atliekų kiekius. Informuojame, kad UAB "Skanskbyggservice" įmonės išduotas pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas atleidžia nuo mokesčio už aplinkos taršą pakuočių atliekomis tik už importuotą pakuotės kiekį. Už į vidaus rinką išleistą pakuočių atliekų kiekį sutvarkymą įrodančius dokumentus gali išduoti tik gamintojų importuotojų organizacijos VšĮ "Žaliasis taškas" ir VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija.
Jeigu esata UAB "Skanskbyggservice" klientas ir norite gauti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už priduotą pakuočių atliekų kiekį, rašykite elektroniniu paštu info@sbservice.lt.
Jeigu neesate UAB "Skanskbyggservice" klientas, tačiau norėtumėte juo tapti telefonu +370 645 43168.
UAB „Skanskbyggservice“ yra įregistruotas atliekų tvarkytojų valstybės registre, todėl turi įstatymų nustatyta tvarka teisę surinkti, vežti, paruošti perdirbti, perduoti perdirbėjams ar kitiems atliekų tvarkytojams didelį spektrą įvairių atliekų. Mūsų išrašyti atliekų priėmimo – perdavimo aktai ir/ar sąskaitos faktūros bus įrodymas, kad atliekas perdavėte teisėtam atliekų tvarkytojui.
 
Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išdavimas

Naujienos

Visos Naujienos
2015-09-01 |
2015 m. Įmonė pradeda įgyvendinti blokuotų, individualių gyvenamųjų namų kvartalas projektuojamas 3,6 ha ploto žemės sklype, esančiame Sodžiaus g., Mažeikiai. Gyvenamieji pastatai projektuojami iš želdynų atskirai suformuotuose sklypuose. Ypatingas dėmesys skirtas namų suplanavimui. Įvažiavimas į teritoriją iš
2015-05-04 |
UAB "Skanskbyggservice" papildė SPSC statybos veiklos įmonės kvalifikacijos atestatą. Įmonei suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai:gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;hidrotechnikos statiniai;kiti inžineriniai statiniai;kultūros paveldo statiniai; Statybos darbų sritys: bendrieji statybos